Skocz do zawartości

Zmień kolory
Primary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Secondary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Squares Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Welcome to Uploaduj.com - Forum Zarabianie przez Internet - Zarabianie na Uploadzie / Uploadingu
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account

Nawet 10 PLN za pobranie jednego pliku w Polsce? Sprawdź narzędzia w Lead.Network

Sieć afiliacyjna System płatności online


Możesz nas wesprzeć!


Zdjęcie

ShareBay.net - Innowacja na Rynku PPA - Temat Og??lny


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
74 odpowiedzi w tym temacie

#21
ulung

ulung

  Rozkr�?ca sie

 • Tutor
 • 489 postów
Kiedy bedzie dostepna funkcja embed code do filmikow?
 • 0
Kazdy problem jest trudny do momentu, kiedy staje sie prosty ;)

#22
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
Trudno powiedzie�?. Narazie pracujemy nad nowym systemem sortowania ofert na gatewayach :) Chcemy, aby wy??wietla??y si�? w pierwszej kolejno??ci takie oferty, kt??rych stosunek trudno??ci wykonania (czyli konwersji) do wysoko??ci stawki dawa?? Wam mo??liwie najwi�?ksze zyski.

Z tego powodu s�? pewne problemy w wy??wietlaniu zarobk??w dzi?? i w kilku ostatnich dniach - mo??ecie jednak spa�? spokojnie, ??adne leady Wam nie przepadn�?! :)
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#23
Daroslawo

Daroslawo

  ??wie??o zarejestrowany

 • U??ytkownik
 • 63 postów
b�?dzie mozliwo??�? umieszczenia playera filmu na swojej stronie? teraz, ??eby zarobi�? na filmiku, trzeba poda�? link do jednego z mirror??w. Chc�?, ??eby mo??na by??o bezpo??rednio na swojego bloga wrzuci�? zablokowany filmik. B�?dzie taka opcja?

_______________EDIT:
Sory, nie przeczyta??em postu wy??ej.
 • 1

#24
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
W??a??nie wpad??o pobranie za 8,50$ z USA U??ytkownikowi bez konta premium.

Gratulujemy!
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#25
SwiatTestoow

SwiatTestoow

  Pocz�?tkuj�?cy

 • U??ytkownik
 • 8 postów
gdzie jest dostepny jakis cennik ? ile sie dostaje za pobranie z danego kraju
 • 0

#26
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
Nie ma cennika ;) Oferty si�? w sieciach zmieniaj�?, na gatewayu te??. To jakie pobranie wpadnie zale??y od naszego szcz�???cia, a my temu szcz�???ciu staramy si�? maksymalnie pom??c (na g????wnym linku jest sortowanie wg EPC, czyli najbardziej optymalne i op??acalne oferty, a na drugim wg wysoko??ci stawek).
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#27
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
Uwaga!

Nasz adres email [email protected] oraz inne maile w tej domenie (m.in. emaile naszych Mentor??w) mia??y awari�? od ok. godziny 17.00 do teraz. Je??eli kto?? co?? pisa??, prosimy o ponowne wys??anie!

Przepraszamy za utrudnienia!
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#28
panaplever

panaplever

  ??wie??o zarejestrowany

 • U??ytkownik
 • 35 postów
Przyda??by sie temat z propozycjami co do ulepszenia strony. Proponuje doda�? zmiane ilo??ci pobra??, zmianie wielko??ci pliku i zmiane nazwy! Przyda??aby si�? r??wnie?? mo??liwo??�? pobrania z pliku :)
Ale og??lnie serwis jest dla mnie bardzo przyjazny :)
 • 0

Dołączona grafika


#29
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
Jak masz jakie?? propozycje to mo??na napisa�? w temacie og??lnym lub zak??adaj�?c nowy temat.

Co do zmiany ilo??ci pobra??:
??aden "normalny" hosting plik??w tego nie ma, takiej warto??ci nie wy??wietla te?? nasz i raczej tego nie b�?dzie, szersze wyja??nienie w drugim podpunkcie. Jak mirror wygl�?da wiarygodnie i profesjonalnie, to takimi zabiegami nie trzeba nikogo zach�?ca�?.

Co do zmiany wielko??ci plik??w:
Nie chcemy uchodzi�? za serwis, kt??ry udost�?pnia bezpo??rednie mo??liwo??ci pozwalaj�?ce na oszukiwanie U??ytkownik??w. To jest dobre na kr??tk�? met�?, p????niej serwis ma przyklejon�? ??atk�? oszust??w, a nie taki jest cel naszego serwisu. Inna sprawa, ??e:
a ) na mirrorze waga pliku si�? nawet nie wy??wietla ;)
b ) jak kto?? chce u??ywa�? r??wnie?? g????wnego linku (bo zawsze zach�?cam do dawania wi�?cej ni?? 1 linku), to ??atwiej mu b�?dzie skorzysta�? z opcji zablokowania linku - wygl�?da to niemal??e identycznie co download, nie trzeba si�? "m�?czy�?" z uploadowaniem niczego i mo??na podpisa�? jako dowolna waga...

...a przy okazji serwis nie musi demonstrowa�?, ??e jest tworzony dla ludzi, kt??rzy chc�? zarabia�? na oszukiwaniu innych.

Co do zmiany nazwy:
Tak�? mo??liwo??�? mamy od pocz�?tku - musisz klikn�?�? w ten zielony o????wek w opcjach pliku w menad??erze.

Co do mo??liwo??ci pobrania swojego pliku:
W sumie to by si�? 1 na 100 os??b mog??o przyda�?, wi�?c pewnie si�? pojawi :)
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#30
panaplever

panaplever

  ??wie??o zarejestrowany

 • U??ytkownik
 • 35 postów
Co do zmiany ilo??ci pobra??:
??aden "normalny" hosting plik??w nie ma r??wnie?? ankiet przy pr??bie pobrania. Nie chodzi mi o mirrora bo wed??ug mnie wygl�?da on ??wietnie jak i ca??a wasza strona jest dla mnie uciele??nieniem prostoty i proporcji (jestem grafikiem i podziwiam) - ale chodzi mi o to ??e bez takowych pobra?? jak wyt??umaczysz np. komentarze pod swoim filmikiem youtube. ( tak przeczyta??em dalsza cz�???�? ale chcia??em si�? odnie??�? do tej )

Co do zmiany wielko??ci plik??w:
To nie serwis oszukuje ludzi tylko u??ytkownik serwisu ( uploader ). Co do opcji zablokowania i mirrora - lubie.

Co do zmiany nazwy:
Zauwa??y??em to jak pisa??em ten post!

Co do mo??liwo??ci pobrania swojego pliku:
Kiedys sci�?ga??em sw??j pliczek z 20 razy bo ka??dy mia?? jaki?? problem z tutorialem :D Dzieki

PS.
??eby nie bylo - jestem za wami.
 • 0

Dołączona grafika


#31
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
B�?d�? punktowa?? to b�?dzie ??atwiej ;)

1. Nie trzeba nic t??umaczy�?. Je??li nie wy??wietla si�? liczba pobra??, to nikt nie wie ile razy zosta?? plik pobrany :) Co do designu - bardzo dzi�?kujemy, ale nied??ugo jeszcze kilka popraweczek na stronie g????wnej (tej przed zalogowaniem) zago??ci.

2. Tak, natomiast serwis udost�?pnia opcj�?, kt??ra to umo??liwia. To jakby powiedzie�?, ??e diler nie jest z??y, bo to osoby kupuj�?ce ??le robi�? ;)

3. To dobrze!

4. Dobrze, b�?dzie to w przysz??o??ci na pewno ;)


PS. A ja jestem za Tob�?! Lubi�? takich konkretnych i rzeczowych U??ytkownik??w :)
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#32
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
W dniu dzisiejszym wprowadzili??my instrukcj�? "jak odblokowa�?" na mirrorze SeaShare, kt??ra powinna dodatkowo wp??yn�?�? na Wasz�? konwersj�?:

Wkr??tce wdr�???ymy kolejne usprawnienia, kt??re wp??yn�? na Wasze konwersje! Dodatkowo planujemy wdro??enie jeszcze bardziej szczeg????owych statystyk poszczeg??lnych plik??w, aby??cie mogli ??ledzi�? kt??re nisze generuj�? najlepsze przychody.
 • 1

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#33
Kashino

Kashino

  ??aczek

 • Top Earner
 • 232 postów
W??a??nie brakuje, statystyk dotycz�?cych klikni�?�? w link i ofert�? :) ma??e a cieszy :P

Jeszcze by si�? przyda?? YouTube panel, co?? takiego jest na CleanFiles, nielimitowana ilo??�? dodawania link??w + powiadomienie emailem o usuni�?ciu filmiku i by??oby elegancko :)
Najlepiej, aby odblokowa�? panel np. po zarobieniu 200$ na ShareBay.net, ??eby ludzie nie zak??adali kont tylko po to, aby dodawa�? linki yt :P
 • 0
Dołączona grafika

#34
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
Kiedy?? by?? podobny projekt o kt??rym m??wisz - http://vchecker.pl - niestety jest tymczasowo zawieszony, bowiem autor ma du??o zlece?? teraz :) Natomiast je??li ruszy ponownie (i to pod ponownym patronatem Uploaduj.com i ShareBay.net), to taka funkcja u nas wydaje si�? by�? troch�? zbyteczna :)
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#35
Kashino

Kashino

  ??aczek

 • Top Earner
 • 232 postów
Tak ale vchecker.pl jest p??atny w darmowej wersji jest mo??liwo??�? dodania tylko 5 link??w, po co mam p??aci�? za co??, je??li mam to za darmo na CF :)
 • 0
Dołączona grafika

#36
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
Narazie on nie jest nawet wspierany z tego co wiem, a opcji wykupu premium tam nawet chyba nie ma (nie ma ustalonych cen), tak??e dop??ki nic w sprawie tego serwisu nie ruszy, to pewnie r??wnie?? my nie b�?dziemy robi�? niczego podobnego - przynajmniej do czasu uko??czenia tego, co mamy na teraz do sko??czenia :)

A mamy ju?? kilka pomys????w na nowe funkcjonalno??ci.
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#37
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
Drodzy U??ytkownicy!

W dniu wczorajszym na ShareBay kilkukrotnie przekraczali??cie globaln�? (czyt. ??�?czn�?, wszystkich U??ytkownik??w) konwersj�? 8% i praktycznie przez ca??y dzie?? nie schodzi??a ona poni??ej 7%! Dzi?? przez wi�?kszo??�? dnia r??wnie?? oscyluje ona w granicach 7%!

Gratulujemy i zapraszamy pozosta??e osoby, dla kt??re ceni�? sobie przede wszystkim skuteczno??�? serwis??w PPA!
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#38
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów
Uwaga! :)

------

Zgodnie z obietnic�?, najlepszych TOP15 U??ytkownik??w miesi�?ca luty otrzyma od nas dzisiaj konto Premium Publisher na kolejny miesi�?c, a?? do ko??ca marca! Jest to pocz�?tek naszej tradycji i promocji "na sta??e", a zarazem forma wynagrodzenia dla najlepszych U??ytkownik??w, kt??rzy ju?? nied??ugo za darmo b�?d�? mogli korzysta�? z dodatkowych narz�?dzi, jakie przygotowujemy :)

------

Inn�? dodan�? niedawno funkcjonalno??ci�? jest embed code do film??w (narazie w wersji alfa). Do ka??dego zauploadowanego filmu generuje si�? embed code, kt??ry mo??ecie wkleja�? na Wasze strony/blogi - jest on dost�?pny na podstronie linku jako jeden z kod??w do udost�?pniania. Po jego wklejeniu na stron�? pojawi si�? player, w kt??rego klikni�?cie przekieruje do filmu na ShareBay! Jest to dopiero pierwsza wersja naszego embed code i jak tylko domkniemy inne, bardziej pilne sprawy zwi�?zane ze ShareBay, przejdziemy do rozwijania tej funkcjonalno??ci!

------

Wkr??tce wi�?cej zmian i nowo??ci, kt??re na pewno Was uciesz�? i zaskocz�?! :)
 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#39
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów

Z przyjemno??ci�? informujemy, ??e wszystkie oczekuj�?ce wyp??aty zosta??y zrealizowane!


 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!


#40
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5 472 postów

UWAGA!


Dzi?? wdra??amy spore upgrade'y, wi�?c mog�? pojawia�? si�? chwilowe b??�?dy!


Og??lnie najbli??szy okres b�?dzie u nas do??�? pracowity, ale nie b�?dziecie narzeka�?!!!


Stay tuned! :)


 • 0

Interesuj�? Ci�? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b�?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert�? HotPay.pl

 

Masz stron�? internetow�?, baz�? mailingow�?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie�? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Potrzebna Ci naprawdę dobra sieć afiliacyjna do monetyzowania ruchu bądź pozyskiwania klientów? Na Lead.Network znajdziesz tylko najlepsze programy partnerskie z sieci!
A może chciałbyś uruchomić płatności sms premium na swojej stronie internetowej? Do obsługi płatności sms premium rate, jedynym słusznym wyborem jest HotPay.pl!
Filmy online za darmo na Zalukaj? Oczywiście, że tak. Dowiedz się więcej o filmach online na Film Online CDA. Tylko najnowsze premiery filmowe.